Gruppeledelsen

Gruppeledelsen

Der gøres klar til den store gyngeDer gøres klar til den store gynge

Gruppeledelsen består pt af Liv Krautwald og Gitte Sandal. De er ”chefer med personaleansvar” og arbejder bl.a på at udvikle grenlederne og skabe sammenhold i det samlede lederteam.

Liv er en del af bestyrelsen, og tegner gruppen sammen med formanden.

Liv er ud over tjansen som gruppeleder også juniorleder og mor til en mini og en juniorspejder. Gitte er også mikro- og minileder